Kam na ryby Poprad a okolie VN Liptovská Mara

Kam na ryby Poprad a okolie VN Liptovská Mara

Prvou najobľúbenejšou priehradou od Popradu je Liptovská Mara. Táto priehrada na severe slovenska sa nedá nepovšimnúť. Vďaka dialnici, ktorá spája mesto Poprad s Liptovským Mikulášom je z popradu cesta na túto vodnú nádrž veľmi pohodlná a rýchla.  

3-5340-1-1 VN Liptovská Mara SRZ RADA Žilina

Vodná plocha nádrže (2160ha) od priehradného telesa po železničný

most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov “Palúdzka” platia samostatné

zásady rybolovu, ktoré si je loviaci povinný prevziať pri registrácii

na vrátnici štrkopieskov. Zákaz rybolovu v okruhu 100m od klietkových

chovov rýb. Zákaz lovu v lokalite CHA Ratkovie. V tomto úseku je rybolov

povolený len z brehovej časti severozápadného cípu Ratkovskej zátoky (

č. parc. 1104/5) od 1.7 do 14. 3. - viď mapka na obálke. Celoročný zákaz

lovu z vtáčieho ostrova a umelého ostrovčeka. Celoročný zákaz rybolovu

nad a pod hrádzovým telesom vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami. Zákaz

lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov.

Navrch stránky