Kam na ryby Poprad a okolie - MOSRZ Spišská Nová Ves

Kam na ryby Poprad a okolie - MOSRZ Spišská Nová Ves

Naším najlepším a najkrajším revírom je rieka Hornád od obce Betlanovce po obec Kolinovce. Je rozdelená na vodu pstruhovú v dĺžke 18 km a vodu kaprovú v dĺžke 30 km. Jej horná časť preteká prekrásnym prostredím Národného parku Slovenský raj. Je bohatá na celú škálu u nás žijúcich rýb, najmä lososovitých.

Vody pstruhové:
• Hornád č.5 - revír - P - č. 4 - -0670 - 4 - 1
Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Sp. Novou Vsou po cestný most v obci Betlanovce. Najčastejšie vyskytujúcou sa rybou je pstruh potočný, no v hojnom počte sa hlavne v mestskej časti rieky nachádza aj lipeň, mrena, jalec a podustva.
• Dubnica č.1 - revír - P - č.4 - 0400 - 4 - 1
Čiastkové povodie rieky Dubnica od ústia do Hornádu po cestný most v Novoveskej Hute. Lov povolený aj v ZOO - loviaci nesmie vystúpiť na breh. Nádherný pstruhový potok s výskytom prevažne potočného pstruha.
• Žehrica - revír - P - č. 4 - 4250 - 4 - 1
Hranica je od ústia do Hornádu po pramene.
• Svätojánsky potok - revír - P - č.4 - 2510 - 4 - 1
Hranice revíru sú od ústia do Hornádu pod Sp. Vlachami po hrádzu VN - Za Hurou č.1.
• Lúčanský potok - revír - P - č.4 - 1390 - 4 - 1
Hranica je od ústia do Žehrice po pramene.
• Margecanka - revír - č.4 - 1430 - 4 - 1
Hranica je pri starom mlyne po pramene.
• VN č.2 - Za Hurou - revír - č.4 - 4000 - 4 - 1
VN Za Hurou pri Sp. Vlachoch (1 ha). Každoročne nasádzaný pstruh dúhový, ktorý sa tu žiaľ dlho po začiatku pstruhovej sezóny neudrží. Nádrž sa nachádza v peknom prostredí okolitého lesa.
Kaprové revíry:
• Hornád č.4 - revír - K - č.4 - 0660 - 1 - 1
Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta pod Sp. Novou Vsou po cestný most v obci Kolinovce. Revír zahrnutý vo Zväzovom povolení - K - RADY - SRZ. Revír bohatý na výskyt jalca i pstruha potočného, často i kapitálnych kusov.
• Levočský potok - revír - K - č.4 - 1220 -1 - 1
Čiastkové povodie Levočského potoka od ústia do Hornádu v obci Markušovce po cestný most v obci Harichovce.
• Brusník - revír - K - č.4 - 0200 - 1 - 1
Hranica je od ústia do Hornádu pod Sp. Novou Vsou po obec Letanovce. Prevahu zaujal jalec s občasným výskytom pstruha potočného.
• VN Korytno II - revír - č.4 - 3510 - 1- 1
Vodná nádrž v katastri obce Markušovce (5 ha). V revíry sa nachádza naozaj široká škála druhov rýb. Každoročne vysádzaný kapor.
• VN č.1 Za Hurou - revír - č.4 - 3990 - 1 - 1
Vodná nádrž Za Hurou pri Spišských Vlachoch (2 ha). Podobne ako vo VN Korytne tu môžeme nájsť veľa druhov rýb s prevahou Kapra ktorý tu je každoročne vysádzaný.

Navrch stránky