Kam na ryby Poprad a okolie - MoSRZ Liptovská Mara

Kam na ryby Poprad a okolie - MoSRZ Liptovská Mara

Prvou najobľúbenejšou priehradou od Popradu je Liptovská Mara. Táto priehrada na severe slovenska sa nedá nepovšimnúť. Vďaka dialnici, ktorá spája mesto Poprad s Liptovským Mikulášom je z popradu cesta na túto vodnú nádrž veľmi pohodlná a rýchla.  

a/ LOVNÉ LOSOSOVÉ REVÍRY :

lipňové :

VÁH č.20,revír č. 3-4710-6-4 ( Hl )

Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta pri ústi do VN Liptovská Mara, po cestný most pri hoteli "Jánošík" v Lipt. Mikuláši. Revír s režimom bez privlastnenia úlovku, podľa § 8 Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z.

pstruhové :

VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1

Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta pri hoteli "Jánošík" v Lipt. Mikuláši, po sútok s riekou Belá pod Lipt. Hrádkom.

PALUDŽANKA, revír č. 3-2800-4-1

Potok Paludžanka od ústia do Galovanskej zátoky, po cestný most pri chate "Fialka" - sútok s potokom Mošnica.

DEMAMOVKA č. 1, revír č. 3-0640-4-1

Potok Demänovka od ústia do Váhu, po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.

ŠTIAVNICA č. 1, revír č. 3-3990-4-1

Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves, po cestný most pred Stanišovskou dolinou.

TRNOVEC, revír č 3-4400-4-1

Potok Trnovec od ústia do Váhu pod MVE-Slovakia, po pramene, vrátane potoka Konský.

SMREČIANKA, revír č 3-3800-4-1

Potok Smrečianka od ústia do Váhu v Lipt. Mikuláši m.č. Okoličné, po ochranné pásmo TANAPu.

JALOVECKÝ POTOK, revír č. 3-1320-4-1

Jalovecký potok od ústia do VN Lipt. Mara v Lipt. Mikuláši m.č. Ondrašová, po ochranné pásmo TANAPu.

PETRUŠKA, revír č. 3-2850-4-1

Potok Petruška od ústia do VN Lipt. Mara pri obci Lipt. Trnovec, po pramene.

MALATÍNKA, revír č. 3-2160-4-1

Potok Malatínka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene

KVAČIANKA, revír č. 3-1810-4-1

Potok Kvačianka (Sielničanka) od ústia do VN Lipt. Mara, pri cestnom moste pod obcou Lipt. Sielnica, po hranicu NPR Kvačianska dolina, vrátane prítoku Suchý potok

b/ CHOVNÉ PSTRUHOVÉ REVÍRY :

ČEMNÍK, revír č. 3-0510-4-2

Potok Čemník od odrážky pred Dúbravskou dolinou z potoka Dúbravka, po ústie do potoka Dúbravka v obci Gôtovany, časť Fiačice.

MOŠNICA, revír č. 3-2300-4-2

Potok Mošnica od ústia do potoka Paludžanka, po pramene.

DEMANOVKA č.2, revír č. 3-0650-4-2

Potok Demänovka od cestného mosta pod Demänovskou ľadovou jaskyňou po pramene, vrátane prítokov Zadná voda, Otupianka a Priečne od ústia po pramene.

IĽANOVKA, revír č. 3-1230-4-2

Potok Iľanovka od ústia do Váhu po pramene.

RAMENO UHORSKÁ VES, revír č. 3-3170-4-2

Rameno potoka Štiavnica od ústia do Váhu po nápustný objekt z potoka Štiavnica.

ŠTIAVNICA č.2, revír č. 3-4000-4-2

Potok Štiavnica od cestného mosta pred Stanišovskou dolinou po pramene.

JAMNÍČEK, revír č. 3-1330-4-2

Potok Jamníček od ústia do Váhu pri obci Podtureň po pramene.

VRBIČKA, revír č. 3-6020-4-2

Potok Vrbička od ústia do potoka Smrečianka v obci Smrečany, po pramene.

DÚBRAVKA, revír č. 3-0760-4.2

Potok Dúbravka od ústia do Gôtovanskej zátoky, po pramene v Dúbravskej doline.

KĽAČIANKA, revír č. 3-1520-4-2

Potok Kľačianka od ústia do VVN Bešeňová, po pramene.

SESTRČ, revír č. 3-3690-4-2

Potok Sestrč (Bukovianka) od ústia do VN Lipt. Mara pod obcou Bukovina, po pramene, vrátane prítoku Anský potok.

PROSIEČANKA, revír č. 3020-4-2

Potok Prosiečanka od ústia do VN Lipt. Mara pod obcou Prosiek, po hranicu NPR Prosiecka dolina

c/ LOVNÉ KAPROVÉ REVÍRY

RYBNÍK OKOLIČNÉ, revír č. 3-3450-1-1

Vodná plocha rybníka ( 1,8 ha ) v meste Lipt. Mikuláš m.č. Okoličné

GALOVANSKÁ ZÁTOKA, revír č.3-0810-1-1

Vodná plocha Galovanskej zátoky ( 3,0 ha ) od železničného násypu po ústie potoka Paludžanka. Revír závislý na výške hladiny vo VN Lipt. Mara, zbavený zarybňovacej povinnosti.

(Zdroj údajov MsO SRZ Liptovský Mikuláš - http://www.msosrz.lmcity.sk/?show=main )

Navrch stránky